BOLNIČKA

BOLNIČKA

Bolnička

dizala

Bolnička dizala moderna su dizala većih dimenzija namjenjena za prijevoz osoba i pacijenata u bolničkim kolicima i bolničkim krevetima te prijevoz medicinske opreme, uređaja, kolica s hranom i slično.
Dizala zadovoljavaju najviše higijenske uvijete i omogućavaju ugodnu vožnju bolničkog osoblja i pacijenata, imajući na umu učestalost vožnji i potrebu za što bržim i učinkovitijim povezivanjem bolničkih odjela.
Ova dizala danas se često ugrađuju pri građenju ili adaptiranju domova za starije i nemoćne, kako bi se korisnicima pružila bolja usluga i komfor, ali i zadovoljili zakonski uvijeti propisani za takve ustanove.

Bolnička dizala dimenzije Bolnička dizala dimenzije

ascensores_pasillo_hospital

ascensor_panel