11 novih dizala u postojećim zgradama financirano uz subvenciju Grada Splita


11 novih dizala u postojećim zgradama financirano uz subvenciju Grada Splita

Početkom travnja dovršeni su radovi ugradnje dizala u 11 postojećih višestambenih zgrada na području Splita.

To su zgrade koje su dobile bespovratna sredstva za ovu namjenu na prošlogodišnjem natječaju Grada Splita i tako djelomično sufinancirale troškove ugradnje. Ostatak troškova dio je zgrada financirao iz postojećih sredstava zajedničke pričuve, a dio je podigao namjeni kredit posredstvom svojih upravitelja.

U nekim zgradama vozno okno u stubištu je već postojalo jer je ugradnja lifta bila predviđena i prilikom same gradnje zgrade no naknadno se od lifta odustalo. U drugima je bilo potrebno izraditi i konstrukciju voznog okna u slobodnom stubišnom prostoru.

Piel d.o.o. izvodio je kompletne radove po sistemu “ključ u ruke”, što je uključivalo izradu projekta konstrukcije, radove rušenja i iskopa, izrade konstrukcije okna, oblaganje voznog okna, montažu samog dizala i završne radove na obradi i bojanja okna te sve ostale potrebne radove do pune funkcionalnosti dizala.

Dio radova pogledajte u fotogaleriji.