TERETNA

TERETNA

Teretna

dizala

Teretna dizala nude učinkovito rješenje problema vertikalnog transporta svih vrsta tereta, neovisno o težini i dimenzijama.
Vrata kabine i voznog okna posebno su ojačana, kao i pragovi na ulasku u kabinu, kako bi se izbjeglo oštećivanje pri ukrcaju i iskrcaju tereta.
Stranice kabine i pod također su ojačani i dodatno izolirani od buke i vibracija.

teretno dizalo