Piel dizala – iz medija


Piel dizala – iz medija

O naknadnoj ugradnji dizala u postojeće stambene zgrade i zgrade turističke namjene pročitajte u člancima objavljenim u Slobodnoj Dalmaciji